adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

今天來點咖哩風味蒜香蛤蜊雞湯吧~

匿名
米奇米妮 2021-06-03 15:41:31 版主 99不用蒜頭也能煮出濃濃蒜香的蒜味蛤蜊雞湯 經過蒜油拌炒雞腿跟咖哩粉,
咖哩的營養成分跟香氣都完整的滲入到雞腿中。
各位在煮飯時不妨可以考慮做做看~

愷愷@媽咪
愷愷@媽咪 2021-06-03 16:51:23 #1F
 

謝謝分享!

愷愷@媽咪
愷愷@媽咪 2021-06-03 16:52:52 #2F
 

謝謝分享!

3Q

coffee小天地
coffee小天地 2021-06-03 17:02:36 #5F
 

sticker_october_04.png

adsnew
adsnew
adsnew_pv