adsnew
收藏 訂閱

全台停課,一句話形容媽咪崩潰的日常...

夏天xxxx
夏天xxxx 2021-05-22 19:24:54 #1F
 

媽媽:弟弟搶我玩具……
媽媽:我好無聊……
媽媽:我肚子餓……

媽媽(怒~)

小兔兔可可
小兔兔可可 2021-05-22 20:04:26 #2F
 

媽媽~陪我玩!

媽媽~我好無聊!

媽媽~我睡不著!

無限輪迴......

屁臭寶媽
屁臭寶媽 2021-05-22 20:45:56 #3F
 

不要吵!去找你爸

醬醬她媽媽
醬醬她媽媽 2021-05-22 21:18:49 #4F
 

我要馬麻!!!

雨天的魚
雨天的魚 2021-05-22 22:18:32 #5F
 

「還可以吃什麼?」

 

sticker_sep_02.png

匿名
暑假都還沒來就... 2021-05-22 22:50:54 #6F
 

上網要休息!!

講不聽喔!sticker_october_05.png

Daisy
Daisy 2021-05-23 11:58:13 #7F
 

不要在看手機了sticker22.png

眼睛要壞掉了 

U.C.
U.C. 2021-05-25 16:23:43 #8F
 

媽~~~~

媽~~~~~

媽~~~~~~~~~~~

 

王屁屁
王屁屁 2021-05-25 21:15:46 #9F
 

眼睛業障重

mnforlove
mnforlove 2021-05-25 23:16:03 #10F
 

家裡變遊樂場兼教室了..................................................

adsnew
adsnew
adsnew_pv