adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

7-11 指定商品第二件6折

侒侒媽
侒侒媽 2021-04-07 14:59:28 版主 1262

110/4/7~4/28

減油減糖減鈉~負擔少一點、美味多一點!

指定商品第2件6折(以價低者折,並以五捨六入計算),眾多商品等你來品嘗~
 

侒侒媽
侒侒媽 2021-04-07 14:59:42 #1F
 

夢馨
夢馨 2021-04-07 15:03:51 #2F
 

sticker_october_03.png

木頭人123
木頭人123 2021-04-07 15:05:52 #3F
 

謝謝分享

Rulala Lee
Rulala Lee 2021-04-07 15:39:42 #4F
 

sticker_october_03.png

adsnew_pv