adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

一整顆完整的布丁打成冰沙 再搭配上一整顆Q彈滑順的布丁

Amy Li 0620
Amy Li 0620 2021-03-23 14:31:57 版主 3695

 

可能是甜點和文字的圖像

期間限定:3/25(四)~4/7(三)

以下指定店家,限定開賣!

北區:永和頂溪店、中和員山店、永和得和店

中區:台中復興店、沙鹿英才店、大里中興店

南區:台南中華東店、鳳山文濱店、高雄富國店

門市地址查詢:https://www.85cafe.com/stores.php

Amy Li 0620
Amy Li 0620 2021-03-23 14:32:17 #1F
 

sticker_July_01.png

小壘的爹
小壘的爹 2021-03-23 15:35:30 #2F
 

謝謝分享

夢馨
夢馨 2021-03-23 17:18:56 #3F
 

sticker_october_03.png

adsnew
隕石天龍
隕石天龍 2021-03-23 20:47:52 #4F
 

sticker_october_03.png

蕾蕾ㄉ媽咪
蕾蕾ㄉ媽咪 2021-03-23 20:52:43 #5F
 

可愛妹子
可愛妹子 2021-03-23 21:23:38 #6F
 

謝謝分享

婷婷的媽
婷婷的媽 2021-03-23 21:33:31 #7F
 

謝謝分享

 

匿名
00 2021-03-23 22:23:05 #8F
 

sticker_october_03.png

匿名
2021-03-23 22:29:37 #9F
 

謝謝分享

趴趴豬與熊
趴趴豬與熊 2021-03-23 22:58:53 #10F
 

sticker_october_03.png

adsnew_pv