adsnew
收藏 訂閱

漢堡王 總匯辣雞腿堡豪華餐贈五塊經典BK雞塊

毆毆
毆毆 2021-03-19 10:59:36 #1F
 

line 酷券優惠

寶貝的家~~
寶貝的家~~ 2021-03-19 11:01:01 #2F
 

謝謝分享

 

青青醬
青青醬 2021-03-19 11:10:31 #3F
 

謝謝分享

小懿
小懿 2021-03-19 12:10:41 #4F
 

sticker_october_03.png

夢馨
夢馨 2021-03-19 16:02:50 #5F
 

sticker_october_03.png

鮭魚卵寶寶
鮭魚卵寶寶 2021-03-19 17:11:32 #6F
 

超愛吃漢堡王~

匿名
kittymay 2021-03-22 02:40:56 #8F
 

超愛吃漢堡王+1

最近因為有出優惠券的關係很常自己或是跟同事一起吃

算下來真的一餐省很多重點吃得飽漢堡又好吃

chia_erh
chia_erh 2021-03-22 06:45:50 #9F
 

sticker_october_03.png

甜葡萄
甜葡萄 2021-03-22 06:50:52 #10F
 

sticker_october_03.png

adsnew_pv