adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

免費試用品:YSL完美恆久無瑕粉底體驗禮 (2021/2/23-2021/4/30)

cindy234
cindy234 2021-02-22 09:38:23 版主 1861

試用品牌:YSL

免費試用品:YSL完美恆久無瑕粉底體驗禮

活動時間: 2021/2/23-2021/4/30

https://bonnie22.com/beauty/3546/

索取方式:2/23(二)起至4/30(五)止,完整填寫以下資料送出,憑簡訊至所選擇之YSL美妝專櫃體驗【完美恆久底妝系列】即可獲得【完美恆久無瑕粉底體驗禮】乙份。

於2021-02-22 09:38:47重新編輯過
澎澎澎澎
澎澎澎澎 2021-02-22 09:41:22 #1F
 

3Q

安安媽媽
安安媽媽 2021-02-22 09:49:52 #2F
 

sticker_october_03.png

may-may
may-may 2021-02-22 09:50:19 #3F
 

sticker_october_03.png

謝謝分享

小萍子
小萍子 2021-02-22 18:50:34 #5F
 

sticker_october_03.png

寶貝的家~~
寶貝的家~~ 2021-02-22 19:11:33 #6F
 

謝謝分享

 

adsnew_pv