adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

【Amazfit 華米台灣】GTS 魅力版 智能運動心率智慧手錶 -紳士藍

【Amazfit 華米台灣】GTS 魅力版 智能運動心率智慧手錶 -紳士藍
超長續航達14天/ 50米防水

● 超長續航達14天
● 炫彩金屬機身
● AMOLED超視網膜螢幕
● 12種運動模式
● 繁體中文介面
● 台灣原廠公司貨保固

https://24h.pchome.com.tw/prod/DYAIAT-A900AFMGB?fq=/S/DYAI6X

papa888
papa888 2020-11-27 09:56:04 #1F
 

sticker2017-01.png​​​​​​​

Ahsien Chen
Ahsien Chen 2020-11-27 09:56:22 #2F
 

sticker_october_03.png

夢馨
夢馨 2020-11-27 10:24:32 #3F
 

sticker_october_03.png

adsnew
adsnew_pv