adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

日本Sengoku Aladdin 千石阿拉丁「專利0.2秒瞬熱」4枚焼復古多用途烤箱 AET-G13T-K(黑色)

日本Sengoku Aladdin 千石阿拉丁「專利0.2秒瞬熱」4枚焼復古多用途烤箱 AET-G13T-K(黑色)

《絕對黑五★全站28折起》
開始:11/23(一)11:00
結束:11/27(五)10:59
原價$8990.網路價$7990
限時優惠價↘$6880

數量有限 把握機會不要錯過!

https://24h.pchome.com.tw/prod/DMBJ2D-A900A6XWU?fq=/S/DMBJ6R

Ahsien Chen
Ahsien Chen 2020-11-26 08:55:11 #1F
 

2018_sticker_may_02.png

adsnew
adsnew_pv