adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

石頭掃地機器人 roborock S6 Pure 消光黑(小米生態鏈-台灣公司貨)

周慶狂享曲★王牌家電
石頭掃地機器人 roborock S6 Pure 消光黑(小米生態鏈-台灣公司貨)

《震撼價到↘累計滿額抽10萬》
開始﹕10/07(三)11:00
結束﹕10/14(三)11:00
網路價$16999限時價↘$13999

https://24h.pchome.com.tw/prod/DMBL1C-A900AV4T9?fq=/S/DMBL1C

Ahsien Chen
Ahsien Chen 2020-10-14 10:24:54 #1F
 

2018_sticker_may_02.png

adsnew_pv