adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

加送(邊刷.濾網.拖布)配件組【人因科技Ergotech】第三代吸掃拖多功能掃地機器人 SR101

加送(邊刷.濾網.拖布)配件組【人因科技Ergotech】第三代吸掃拖多功能掃地機器人 SR101

●★最新第三代智慧地圖規劃清掃系統
●★超薄7.8CM機身可進入床底桌底死角
●★配備大型水箱,吸地拖地可同時進行
●★吸塵/拖地/清掃 等實用多功能機種
●★最新HEPA濾網可抗過敏與塵蟎

https://24h.pchome.com.tw/prod/DPAI1L-A900AMBMP?fq=/S/DPAK0J

Ahsien Chen
Ahsien Chen 2020-10-05 09:16:40 #1F
 

2018_sticker_may_02.png

阿 萍
阿 萍 2020-10-05 09:22:23 #2F
 

sticker_october_03.png

adsnew_pv