adsnew
adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

新北中秋活動多 夜晚點燈好浪漫

mandy
mandy 2020-09-26 09:14:12 版主 4400

新北市政府迎接中秋節假期,觀光旅遊局規劃3大主題活動,包括28日在碧潭的幾米「向月亮許願」、10月1日在平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安」,及10月4日在新北大都會公園「來新北.音樂盒.野餐」活動,象徵美好、希望、平安相隨所有人。市場處則在兩大網購平台的「來新北逛菜市」專區,推出「中秋精選美食」優惠活動。

mandy
mandy 2020-09-26 09:14:20 #1F
 

sticker_april_04.png

3Q

甜葡萄
甜葡萄 2020-09-26 09:34:46 #3F
 

sticker_october_03.png

阿 萍
阿 萍 2020-09-26 09:37:36 #4F
 

sticker_october_03.png

clinical2004
clinical2004 2020-09-26 10:45:54 #5F
 

3Q

adsnew_pv