adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

媲美日本掃帚草美景!台中后里中社花市「偽出國」美呆

mandy
mandy 2020-09-21 08:19:14 版主 3713

疫情期間不能出國,讓很多人鬱卒,但不用出國,一樣能欣賞到日本紅艷的掃帚草美景!台中市后里中社觀光花市種植大片「火焰雞冠花」,艷紅的花朵宛如日本掃帚草,讓網友大呼來趟中社花市美拍也能「偽出國」。

mandy
mandy 2020-09-21 08:19:22 #1F
 

sticker_april_04.png

加菲麻
加菲麻 2020-09-21 08:58:03 #2F
 

sticker_october_03.png

adsnew
木頭人123
木頭人123 2020-09-21 14:07:03 #4F
 

謝謝分享

小臻的媽咪
小臻的媽咪 2020-09-21 14:07:57 #5F
 

3Q

夢馨
夢馨 2020-09-21 14:21:44 #6F
 

sticker_october_03.png

adsnew_pv