adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

新竹區國小升國高中之路...光華資優(曙光培英)...目標實驗竹中竹女

水立方
水立方 2020-06-08 10:07:02 版主 5252

現在小朋友很辛苦...幼兒園就開始了

目前瞭解.....

南瓜田美語.....出生就要預約,......不然沒名額....

.培根作文.....早早預約....不然也沒名額

小小科學家....數學小三小四特定老師.....要打聽及早報名

竹市公立最強國中光華光武.....資優班超級難進去

                      培英國中......戶藉及法院公正

      私立國中最強...曙光抽籤只是樣子.....國英數自四科....考好一定能進去

國中考高中數據在109會考那一版.........

雙猴馬麻
雙猴馬麻 2020-06-08 11:43:32 #1F
 

感謝分享

adsnew_pv