adsnew
adsnew adsnew_pv
收藏 訂閱

星巴克 5/13 好友分享日 飲品買一送一

侒侒媽
侒侒媽 2019-05-10 17:14:41 版主 7410

活動當日11:00~20:00購買兩杯容量/冰熱/口味皆一致的飲料,第二杯由星巴克招待。
 

小萍子
小萍子 2019-05-10 18:21:33 #2F
 

sticker_July_04.png

dance2507
dance2507 2019-05-10 18:44:49 #3F
 

謝謝

KuoKavil
KuoKavil 2019-05-10 19:23:18 #4F
 

3q

~豬.馬麻~
~豬.馬麻~ 2019-05-10 20:31:46 #5F
 

sticker6.png

BABY媽咪
BABY媽咪 2019-05-10 20:33:28 #6F
 

sticker_october_03.png

小玉
小玉 2019-05-10 21:15:21 #7F
 

sticker_october_03.png

婷婷的媽
婷婷的媽 2019-05-10 22:46:46 #8F
 

謝謝分享

 

偉恩媽
偉恩媽 2019-05-10 22:47:32 #9F
 

3Q

匿名
The queen 2019-05-10 22:47:51 #10F
 

謝謝分享~~禮拜一很需要!!

adsnew_pv